CAO 2014

e stellingname van met name OSB en FNV verhardden zich, er trad een zekere verkokering op bij partijen, die een compromis/oplossing bepaald niet dichterbij bracht. Partijen toonden zich zo flexibel als de bekende loden deur of bevroren tuinslang zo u wilt.

OSB heeft uiteindelijk in een ultieme poging om tot een oplossing voor het cao conflict te komen vorige week de bonden uitgenodigd weer aan tafel te komen. Deze uitnodiging werd door de bonden geaccepteerd. Cruciaal hierbij is dat OSB op voorhand aangaf bereid te zijn een bemiddelaar aan te stellen. Deze toezegging was voor de bonden voldoende om de gesprekken te hervatten.

Afgelopen vrijdag heeft het eerste verkennende (en verzoenende?) gesprek plaats gevonden. De voorzitter (a.i.) Brede Commissie Verantwoordelijk Marktgedrag Kees Blokland gaat als bemiddelaar individueel met betrokken partijen praten en inventariseren. Vervolgens geeft hij terugkoppeling aangaande de (on)mogelijkheden aan partijen...

Hete hangijzers zijn hierbij zoals bekend het al dan niet afschaffen van de wachtdagen bij ziekte, de hoogte van het uitkeringspercentage bij ziekte en de armoede bestrijding (lees: loonstijging). Hierbij zijn inderdaad de nodige varianten denkbaar.

Partijen hebben met elkaar afgesproken om vooralsnog geen mededelingen te doen over de voortgang. Het proces is nog pril en dit willen partijen niet verstoren, wat een signaal is en duidt op bereidheid om tot een oplossing te komen.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen