CAO Mei 2014

Brancheorganisatie OSB heeft de vakbonden FNV en CNV uitgenodigd voor een verkennend gesprek om uit de impasse te komen rond de CAO in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Na het afbreken van de onderhandelingen door de FNV en de aanhoudende acties duurt een situatie voort die niet goed is voor de schoonmakers, schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers en hun klanten. OSB neemt het initiatief om partijen weer aan tafel te krijgen om uit de huidige situatie te komen. 

1e onderhandelaar Hans Simons. “Wij willen graag in alle openheid met de bonden spreken om oplossingen te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat een nieuwe CAO voor het grijpen ligt. Het is mogelijk om voor iedereen een acceptabele uitweg te vinden. Ook op de gevoelige dossiers als bestrijding van het ziekteverzuim. Ik heb dan ook het volste vertrouwen dat wij, vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde, sterke en aantrekkelijke branche, in staat zijn een brug te slaan om de onderhandelingen over een nieuwe CAO af te ronden. Dat is in het belang van ons allemaal. Onze 150.000 medewerkers, onze schoonmaakondernemers en onze opdrachtgevers met hun klanten.”

Eerdere bod werkgevers

Eerder hebben de werkgevers al een totaalpakket aangeboden tijdens de huidige CAO onderhandelingen. Dat bestaat ondermeer uit:

  • Loonsverhoging in vergelijkbare lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van CAO’s in 2014, dat is op dit moment ruim 1%.
  • (Gedeeltelijke) Afschaffing van wachtdagen in balans met de loondoorbetaling bij verzuim. De gemiddelde norm in Nederland is 170% over 2 jaar, terwijl de schoonmaakbranche bijna altijd 200% doorbetaald. Deze doorbetaling moet dan omlaag en een stap zetten richting de landelijke norm.
  • Werkgelegenheid en brede inzetbaarheid
    Voor schoonmakers die in een relatief kleine deeltijdbaan werken, en graag meer uren willen maken, hebben de werkgevers voorstellen gedaan om tot grotere dienstverbanden en dus een hoger inkomen te komen. De schoonmaakbranche heeft al een zeer volwaardig uurloon op het niveau van 120% van het wettelijk minimumloon.
  • Vitaliteit en gezondheidDe werkgevers hebben een breed integraal voorstel gedaan om ziekteverzuim te bestrijden gebaseerd op preventie, verzuimbegeleiding
    en mobiliteit.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen