CAO Onderhandeling

1e onderhandelaar Hans Simons: “Het is zeer teleurstellend dat FNV actie wil gaan voeren. Na maanden van zeer constructief en succesvol overleg met concrete stappen doet de FNV alsof er niets is bereikt. Onbegrijpelijk. Er liggen verregaande initiatieven voor banen, verbreding werkgelegenheid, professionalisering van het vak, pensioen en verzuimbestrijding. Ook bij verzuim hebben we een uitgebreid voorstel gedaan om dit structureel aan te pakken. Zelfs zijn we bereid de wachtdagen geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Daarbij vragen we alleen om dit in een realistische balans te doen met doorbetaling op langere termijn. Dit is nu 2 jaar lang 100% (200% dus)! FNV gaat voor actie op basis van onrealistische eisen tot 15% loonkostenstijging. We hebben FNV gevraagd de eisen te matigen, zodat we een concreet en realistisch loonbod konden neerleggen. Op geen enkele wijze bleek FNV bereid de eisen te matigen of prioriteren. Onnodig en hier helpen ze onze mensen absoluut niet mee. Desondanks hebben wij aangegeven een loonbod te willen doen in vergelijkbare lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van CAO’s 2014 in Nederland. Laten we samen voor onze 150.000 medewerkers strijden voor banen en een verdere professionalisering van ons mooie vak. Een akkoord ligt voor het grijpen.”

Inzet op banen en verbreden werkgelegenheid

Vanaf de start van de onderhandelingen hebben werkgevers ingezet behoud en creëren van werkgelegenheid in de branche. Zeker met de veranderende (afnemende) vraag bij opdrachtgevers, toenemende werkloosheid en de enorme risico’s van inbesteding. Dat is ook de reden dat werkgevers concrete voorstellen hebben gedaan die fundamenteel zijn voor een rendabele en gezonde toekomst voor de 150.000 schoonmakers.

Uitgangspunt is verbreding van de werkgelegenheid en versterking van de inzetbaarheid van schoonmakers. Om in te spelen op de behoefte van iedere schoonmaker wordt ingespeeld op wat hij of zij wil. Parttime of fulltime en overdag of in de avonduren werken. Alleen schoonmaak of ook ander werk daarbij. Een standaard schoonmaker bestaat namelijk niet. Een groot aantal voorstellen is gedaan om hierop in te spelen, zoals opleiding voor nieuwe facilitaire dienstverleningen, maar ook specifieke vak- of managementtrainingen. Er wordt ook gekeken naar multi-service oplossingen met aanpalende branches. Het ontwikkelen van een eigen vacaturesite. Verbetering van de organisatie van het werk en inzetten schoonmakers voor begeleiding collega’s.

Vitaliteit en gezondheid schoonmakers

Om ziekteverzuim te kunnen bestrijden hebben werkgevers een breed integraal voorstel gedaan. Met concrete acties wordt invulling gegeven aan drie pijlers; preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit als onderdeel van het beleid voor vitaliteit en gezondheid. OSB kijkt daarbij ook naar gedragsveranderingen van zowel schoonmakers als de leidinggevenden. Daarbij is het belangrijk dat een integrale aanpak ook prikkels bevat. Werkgevers zijn zelfs bereid de wachtdagen geheel of gedeeltelijk af te schaffen, mits in balans met de doorbetaling bij langdurig verzuim. Nu betalen werkgevers 2 keer 100% salaris door over twee jaar (dus 200%). De gemiddelde norm in Nederland over 2 jaar is 170%. Hiermee hebben de schoonmakers een van de betere financiële verzuimregelingen in Nederland.

Basisloon 120% minimumloon

De schoonmaakbranche beschikt over goede arbeidsvoorwaarden. Door 6,75% loonsverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche.

Verder heeft ruim 80% een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%. Er is baanzekerheid, die is vastgelegd in de overnameregeling en die in de CAO opgenomen. De schoonmaakbranche biedt naast een vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal. Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende positie.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen