Het vervolg

“Als mkb-werkgeversorganisatie Schoonmaken is een Vak! vinden we de opstelling van de vakbonden onbegrijpelijk. Alle zaken die vooral het FNV naar voren brengt, zijn telkens weer door werkgevers weerlegt met een overdaad aan bewijzen. Helaas reageert de FNV niet op de inhoud van deze argumentatie en gaat verder met het organiseren van acties”, aldus SieV! Zij vervolgt: “We hebben al kenbaar gemaakt dat de cao, wat ons betreft, beter verlengd kan worden met als einddatum 31 december 2014. Want nu er acties dreigen wordt de sfeer grimmiger. Werkgevers worden mogelijk weer geconfronteerd met eenzelfde situatie als twee jaar geleden, toen na honderd doldwaze stakingsdagen het eerste bod van de werkgevers alsnog werd geaccepteerd.”

Contract met realiteit
Naar de mening van SieV! missen vakbonden het contact met de realiteit. “Het kan niet zo zijn dat kleine werkgevers 100% vanaf de eerste ziektedag moeten doorbetalen. We missen de prikkel dat zieke werknemers eerder terugkeren in het arbeidsproces. Waarom kunnen we niet het eerste jaar 70% betalen met één wachtdag en het tweede jaar 100%. De eigen verantwoording van personeel ontbreekt. Want indien deze gelijk al 100% uitkering bij ziekte ontvangen, ontbreekt de motivatie om eerder aan het werk te gaan.”

Te zot voor woorden
SieV! vindt dat het “voor de kleine werkgever helemaal te zot voor woorden wordt wanneer een werknemer in zijn vrije tijd iets over komt. Dan betaal je ziekengeld door, terwijl de werkgever hier part nog deel aan heeft. Maar de vakbonden willen niet horen van eigen verantwoordelijkheid. Zij schuiven het hele proces integraal door naar de werkgever zonder deze middelen aan te reiken om re-integratie sneller c.q. soepeler te laten verlopen. Immers, na dertien weken verzuim en het daarop volgende proces heeft de werkgever slechts een bijrol.”

SieV! tot slot: “Ook al maakten onderhandelaars de weg vrij voor baanbehoud, ook al willen zij meer en bredere opleiding aanbieden, het komt allemaal van één kant! Wij van SieV blijven pal achter de onderhandelaars staan en houden voet bij stuk.”

Voorstel SieV! voor de vakbonden CNV en FNV
De nullijn hanteren, artikel 38 verduidelijken en/of vereenvoudigen, ontslagrecht versoepelen, eigen risico werknemers bij aantoonbaar privé ziekteverzuim, ziekteverzuimregeling versoepelen. Geen opbouw vrije dagen bij langdurig ziekteverzuim. Bonusdagen bij geen ziekmelding opnieuw invoeren. Vorstverlet behouden/herinvoeren; AOW-grens oprekken naar 67; reiskostenregeling schrappen; herinvoering NUL-uren contract; afschaffing eindejaarsuitkering; RAS-subsidie bij opleidingen ook voor ZZP’ers mogelijk maken; opleidingsdruk verminderen, opbouw salaris in stand houden. Maak verschillende periodes in de contractduur mogelijk, afschaffen van opkomstgeld, uitbetalen volgens de cao (functie = salaris).

Als de vakbondonderhandelaars niet meer door hun oude roze bril kijken, maar deze afzetten en weggooien, is er naar onze mening veel mogelijk. Het ouderwetse gedoe van de vakbonden door met de vuist op tafel te slaan en te dreigen met acties of stakingen is echt niet meer van deze tijd.

Als tegenvoorstel lanceren wij van SieV het idee om met ingang van 1 januari de gehele cao overboord te gooien en een compleet nieuwe basis-cao op te stellen. Vervolgens kunnen werkgevers met personeel, al dan niet bij gestaan door mensen van een vakbond, in gesprek gaan over secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kan iedere werkgever met zijn eigen personeel voor een vooraf bepaalde periode afspraken maken over alle niet cao-gerelateerde onderwerpen. Met een nieuwe cao kunnen we met een schone lei beginnen in plaats van iedere keer weer op de vierkante millimeter reviseren. Zodoende wordt na vier revisies het hele artikel onleesbaar, onbegrijpelijk en praktisch niet meer uitvoerbaar. Bovendien werkt dit averechts in juridische procedures, omdat iedereen zijn eigen interpretatie geeft aan een dergelijk artikel.

Wij dagen de vakbonden uit om hier eens constructief diepgaand met werkgevers organisaties te gaan brainstormen.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen