Kwaliteit

Klantgerichtheid, Betrouwbaarheid en Betrokkenheid zijn voor de Propere medewerkers meer dan alleen commerciële kreten. Het beheersen van kwaliteit is dan ook voor Proper Diensten naar opdrachtgevers essentieel.
Proper Diensten wenst hoog kwalitatief te presteren voor onze opdrachtgevers; het deskundig en verantwoord toepassen van alle ontwikkelde methodieken is hiertoe een belangrijk aspect.
Dit begint met de vakdeskundigheid van de medewerk(st)ers: het (laten) opleiden, scholen en instrueren heeft hoge prioriteit binnen het personeelsbeleid.
Omdat het bewaken van de kwaliteit een continue proces is zijn er diverse methodieken welke wij hanteren. Op deze wijze zijn wij in staat voor u de kwaliteit volgens de afgesproken criteria te waarborgen.

 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak

Hiervoor is een volgend onderscheid te hanteren:

 

» Kwaliteitsmeting

Dagelijks Kwaliteit Systeem (DKS)

De te leveren schoonmaakprestaties door onze medewerk(st)ers) worden gecontroleerd door middel van het dagelijks controle systeem (DKS). Dit controlesysteem wordt gebruikt door de direct leidinggevende op het object. Op eenvoudige en efficiënte wijze wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.
Het nivo van de afgesproken kwaliteit wordt zodanig bewaakt dat, ingeval van afwijkingen, direct maatregelen kunnen worden genomen: bijsturing vindt plaats tijdens het schoonmaken zelf.

Kwaliteit Management Systeem (VSR-KMS Kwaliteitscontrole)

Voort vinden er periodiek objectieve metingen plaats van de geleverde kwaliteit. Hiervoor passen wij het kwaliteitmeetsysteem (VSR-KMS Kwaliteitscontrole) toe. Dit meetsysteem worden door onze gediplomeerde controleurs uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud op een of meerdere objecten.

» Objectcontrole

Afhankelijk van de gewenste afspraak met onze opdrachtgevers bestaat de mogelijkheid om een voortgangscontrole te hanteren waarmee eveneens de kwaliteit gewaarborgd blijft:

  • Planningsoverzichten
  • Deze worden in het object/complex zichtbaar opgehangen. Hierop is duidelijk af te lezen wanneer en wat er schoongemaakt dient te worden. Op verzoek van de relatie kunnen de overzichten door de medewerker getekend worden.
  • Logboek
  • Deze worden in de werkkast van het object/complex neergelegd. De medewerker vermeld op welke tijden/dagen het werk is uitgevoerd en vermeld eventuele bijzonderheden.
  • Tevens bestaat de mogelijkheid voor onze relatie om bijzonderheden in het logboek te vermelden, o.a. korte opmerkingen of instructies voor het schoonmaakteam. Het schoonmaakteam kan zo heel makkelijk worden aangestuurd. Dit logboek dient als controle- en communicatiemiddel voor zowel onze collega’s, klanten en on schoonmaakbedrijf. 
  • Middels een periodiek bezoek wordt het logboek gecontroleerd op bijzonderheden en volgt er indien nodig feedback naar de medewerker en onze opdrachtgever.

 

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen