OSB: 'Beperken wachtdagen moet in balans zijn met doorbetaling'

Ziekteverzuim
Over ziekteverzuim hebben de werkgevers naar eigen zeggen voorstellen gedaan om dit structureel aan te pakken. Daarbij wil OSB ook de wachtdagen - geheel of gedeeltelijk - afschaffen. Míts er een verlaging van de honderd procent loondoorbetaling over de huidige twee jaar plaatsheeft.
 
OSB-voorzitter én eerste onderhandelaar Hans Simons: "Met een oplopende werkloosheid is het voor iedereen duidelijk dat we alles moeten doen om voor onze schoonmakers banen te behouden én te creëren. Een diversiteit aan banen waarbij ze zelf kunnen kiezen wat bij hen past. Er is niet één schoonmaker, maar juist een grote diversiteit aan behoefte over hoe lang, wanneer hij of zij wil werken en wat ze willen doen."

Verbreding
Voor schoonmakers die meer uren willen werken om een groter inkomen te verwerven, wil OSB schoonmaakbanen verbreden. Simons: "Met de overeenstemming voor een breed werkgelegenheidsoffensief en een toekomstbestendig kwalitatief pensioen hebben we al geweldige successen behaald. Een realistisch akkoord ligt voor het grijpen als we het ook nog eens kunnen worden over een aanpak van het ziekteverzuim."

Daarbij willen de werkgevers op een realistische manier kijken naar de wachtdagen, in balans met de huidige doorbetaling bij langdurig verzuim van honderd procent over twee jaar. Ofwel, tweehonderd procent. "De gemiddelde norm in Nederland ligt op zo’n 170% over twee jaar", zegt Simons. "Zo leggen we de basis voor een toekomst voor onze mensen. Met de huidige crisis en moeilijke marktomstandigheden zetten we in op banen boven loon."

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het terugdringen van ziekteverzuim is een verantwoordelijkheid van de werkgever en de schoonmaker, stelt OSB. Vanuit de visie dat verzuim gebaseerd is op gedrag richt OSB zich op gedragsveranderingen van zowel haar mensen als de leidinggevenden.

Daarvoor heeft de werkgeversorganisatie een aantal voorstellen gedaan: voorlichting aan medewerkers, speciale website met adviezen, een app met een digitale coach voor gezondheid, leidinggevenden trainen in preventie van verzuim, brochure en in de basisvakopleiding en overige opleidingen meer aandacht voor ergonomie.

Prikkels
Daarbij is het volgens OSB belangrijk dat een integrale aanpak ook prikkels bevat die het lastiger maakt voor werknemers zich ziek te melden en ziek te blijven. "Het volledig afschaffen van de wachtdagen én honderd procent loondoorbetaling gedurende twee jaar ziekte, legt de verantwoordelijkheid eenzijdig bij werkgevers neer. Dit past niet in de geschetste gezamenlijke verantwoordelijkheid en een aanzienlijke financiële lastenverzwaring die dit meebrengt. Daarom moet het mogelijk terugbrengen van de wachtdagen in balans zijn met de doorbetaling bij langdurig verzuim."

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen