Stijging schoonmaakkosten in 2019 circa 5% nr.2

SieV wel ‘een klankbord’ voor OSB

De cao-onderhandelingen worden namens OSB gevoerd onder leiding van voorzitter en eerste onderhandelaar Albert van de Meulen (GOM), OSB-directeur Hanny van den Berg (woordvoerder), Alie Dijkstra (OSB), Hester Kooij (AWVN), Marco Gramser (CSU) en Gerrie Westenbrink van Fonville. De nieuwe andere werkgeversvereniging, SieV, neemt (nog) niet deel aan de onderhandelingen, maar is wel  ‘een klankbord’ voor de al sinds 1981 bestaande OSB.

Eisen en wensen

Bij die eerste bijeenkomst hebben de vakbonden stevige looneisen gedeponeerd, die aanmerkelijk hoger zijn dan de gemiddelde loonstijging van 2,9% die het Centraal Planbureau voor 2019 in ons land voorziet. De FNV gaat wat deze onderhandelingen betreft voor 5% loonsverhoging en het CNV voor 4%. Eisen die door Hanny van den Berg van OSB meteen werden beoordeeld als ‘vrij hoog’, maar het woord onacceptabel viel vooralsnog niet. Deze werkgevereniging zet in op een ‘verantwoorde loonontwikkeling’, zonder percentages te noemen.

Kostprijs is in de schoonmaak zo’n 90% van het gehanteerde uurtarief

OSB-voorzitter Piet Adema verweerde zich in De Telegraaf al wat tegen die vakbondseisen omdat de kostprijs – wat betreft lonen – in de schoonmaak omstreeks 90% van het gehanteerde uurtarief richting opdrachtgevers uitmaken. Dat is veel meer dan in tal van andere bedrijfstakken. Afgezien van hogere lonen hebben de vakbonden trouwens nog een aantal wensen die zullen leiden tot stijgende uitgaven van de werkgevers in de sector schoonmaak. Naast die 5% loonstijging vraagt de FNV namelijk ook sneller een vaste baan voor uitzendkrachten, moeten oudere werknemers meer betaald verlof krijgen en korter gaan werken en moet 1 mei, de Dag van de Arbeid, een vrije dag worden. Het CNV vraagt 4% hoger loon, uitbreiding van het scholingsfonds met een miljoen euro, verplichte opleidingen voor leidinggevenden, banen voor statushouders en hogere reiskostenvergoedingen.

Contact houden aan de ‘branchetafel’

Dat alles moet in goed en open overleg worden gerealiseerd en om dat te bevorderen zullen de drie partijen tussen de onderhandelingen door contact houden aan de ‘branchetafel’ om daar zonder agenda en dwang vrijelijk van gedachten te wisselen over de arbeidsvoorwaarden in de branche.

Lonen en extra’s

Het gaat bij de onderhandelingen om de beloning en arbeidsvoorwaarden van tenminste 125.000 medewerkers in dienst van schoonmaakbedrijven. Om ruchtbaarheid te geven aan de besprekingen en publiciteit te genereren organiseerde de vakbond begin november in Amsterdam een publieke actie onder het motto ‘Cao met respect’, omdat de schoonmakers naast meer loon en minder werkdruk ook waardering willen oogsten onder gebouwgebruikers. Maar de acties gaan bovenal om een hogere beloning. Vandaar dat de actievoerders volgens Het Parool symbolisch een koffer met geld van de ING-vestiging naar de schoonmakers in het AMC in Zuidoost brachten.

Hoogconjunctuur zal bijdragen aan wens hogere lonen voor schoonmakers

De huidige hoogconjunctuur zal zeker bijdragen aan de wens van de vakbonden naar hogere lonen voor de schoonmakers omdat bij eerdere sterke opleving van de economie de lonen steeds met tenminste 4% stegen. De hier boven al genoemde extra’s waar het FNV en CNV om vragen, zoals meer verlof voor ouderen, vrij op 1 mei, meer geld voor opleidingen (ook voor leidinggevenden) en een hogere reiskostenvergoeding, komen bovenop de looneisen van respectievelijk 4 en 5%. Daarnaast zullen de schoonmaakbedrijven extra uitgaven moeten doen om de openstaande vacatures in te vullen op een krapper wordende arbeidsmarkt.

De looneisen, de extra’s en de inspanningen om aan uitvoerend personeel te komen zullen naar verwachting daardoor de schoonmaakkosten begin 2019 doen stijgen met 4,75 tot 5,75%.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen