Steun initiatief duurzame werkgelegenheid. Vakbon

In de vandaag besproken notitie heeft OSB een aanzet gedaan om te komen tot verbreding van de werkgelegenheid en versterking van de duurzame inzetbaarheid van schoonmakers in de branche. Daarin wordt voorgesteld om de samenstelling van de populatie van schoonmakers goed in kaart te brengen. Dit om een helder beeld te krijgen wat de behoefte van medewerkers en van de bijbehorende omvang. In de notitie zijn voorstellen gedaan voor verschillende structurele oplossingen. Bijvoorbeeld opleiding voor nieuwe facilitaire dienstenverleningen of specifieke vak- of managementtrainingen. Er wordt ook voorgesteld om te kijken naar multiservice oplossingen met aanpalende branches, het ontwikkelen van een eigen vacaturesite, verbetering van de organisatie van het werk en inzetten van schoonmakers voor begeleiding collega’s. De diverse denkrichtingen worden nu verder geanalyseerd en beoordeeld op praktische haalbaarheid.

Voortzetting CAO

Aanstaande donderdag 20 februari worden de CAO gesprekken voortgezet. Dan zal ondermeer worden gesproken over ziekteverzuim. Verzuim is een aandachtgebied van iedere organisatie en branche. Werkgevers pleiten dan ook voor een brede benadering van verzuim, zowel op het niveau van opvang, begeleiding, incentives als management. Qua financiële regeling krijgen schoonmakers op dit moment bij ziekte, na de eerste twee keer vier uur (zogenaamde wachtdagen), 2 jaar lang 100% salaris doorbetaald in tegenstelling tot veel andere branches.

Huidige CAO

De schoonmaakbranche beschikt over goede arbeidsvoorwaarden:

  • Ruim 80% van de schoonmakers heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Door 6,75% loonverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche.
  • Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%.
  • Opbouwen van pensioen in een eigen pensioenfonds.
  • Er is baanzekerheid die is vastgelegd in de overnameregeling en in de cao is opgenomen. Waarmee schoonmaakmedewerkers hun baan behouden bij contractovername van een ander schoonmaakbedrijf.
  • De schoonmaakbranche biedt naast vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal.
  • Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen